Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2017/2018

Solmir Colors
Praktijk voor de Toekomst
Drs. Mireille Kersten

KvK: 66675545
BTW nr.: NL1662 667 11 B03

Algemeen

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die zich voor een dienst heeft aangemeld bij Solmir Colors, Praktijk voor de Toekomst.
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Door gebruik te maken van een dienst bij Solmir Colors, Praktijk voor de Toekomst, gaat diegene akkoord met deze voorwaarden en mogelijke consequenties bij overtreding van deze voorwaarden.
 • Niets van deze website mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mireille Kersten.

Verantwoordelijkheid & Privacy

 • Opgave en deelname aan de consulten zijn geheel vrijwillig.
 • Iedere deelnemer is volledig verantwoordelijk voor zijn of haar handelen en de gevolgen hiervan tijdens en na de consulten.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om aanvullende informatie en uitleg te vragen bij onduidelijkheden.
 • Het spreekt voor zich dat ik ieders privacy waarborg en vanuit mijn professie een geheimhoudingsplicht handhaaf.
 • Tijdens een consult worden er soms aantekeningen gemaakt, deze worden direct na het consult vernietigd, tezamen met andere persoonlijke gegevens.
 • Indien er bij cliënt de wens bestaat om een verslag van een (of meerdere) consult(en) te ontvangen, worden de bijbehorende aantekeningen en verslag, direct na verzending vernietigd.
 • Bij Solmir Colors worden geen persoonlijke gegevens / verslagen bewaard.

Kosten

Voor alle diensten van 60 minuten geldt:

 • Consult inzichtgevende begeleiding: € 96,- per consult à 60 minuten.
 • Healing en reading: € 96,- per consult à 60 minuten.
 • Consult op afstand: Telefonisch/skype consult: € 96,- per consult à 60 minuten.
 • Traject van 5 consulten à 60 minuten: € 397,-.
 • Verslaglegging: € 121,- per consult informatie.
 • Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Voor alle diensten van 90 minuten geldt:

 • Consult inzichtgevende begeleiding: € 144,- per consult à 90 minuten.
 • Healing en reading: € 144,- per consult à 90 minuten.
 • Consult op afstand: Telefonisch/skype consult: € 144,- per consult à 90 minuten.
 • Traject van 5 consulten: € 595,-
 • Verslaglegging: € 121,- per consult informatie.
 • Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Betaling

 • Betaling geschiedt contant of met pin.
 • Betaling voor een consult op afstand dient 24 uur tevoren overgemaakt te zijn op bankrekening nummer: NL70 RABO 0311775128 t.n.v. Solmir Colors, Praktijk voor de Toekomst te Best.
 • Betaling voor een traject van 5 consulten (of meer indien gewenst), geschiedt contant of met pin, voorafgaand aan het traject.

Annulering

 • Annulering of het verzetten van een consult dient uiterlijk 24 uur van te voren te gebeuren. Indien een gemaakte afspraak niet 24 uur van te voren wordt geannuleerd of verzet, dan worden de helft van de consultkosten in rekening gebracht.
 • Indien een afspraak helemaal niet wordt geannuleerd, wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht, aldus de volledige consultkosten. Ik reken op uw begrip hiervoor.

Aansprakelijkheid

 • Solmir Colors, Praktijk voor de Toekomst, is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door diensten van Solmir Colors, Praktijk voor de Toekomst.
 • Diensten van Solmir Colors, Praktijk voor de Toekomst, vormen geen garantie voor wat dan ook. 
logo

Praktijk voor de Toekomst