Healing en reading

Healing is een verzamelnaam voor een groot scala aan therapeutische en bovennatuurlijke c.q. bovenzintuiglijke vormen van behandeling. Voor mij is het een mooi woord om aan te geven dat het gaat om 'heling' van de mens en het dier in zijn totaliteit. Aldus waar heling nodig is, op welk gebied dan ook; psychisch, relationeel, emotioneel, spiritueel en/of lichamelijk, dan zal daar de aandacht/energie naar toe gaan. Healing is dus een ruim begrip. Voor mij omvat het eveneens 'Spirituele genezing' en 'Spirituele begeleiding'. Hierover kunt u meer lezen bij Over mij.

Reading is een vorm van 'lezen', waar ik mens en dier op energetisch niveau 'lees'. Tijdens een reading krijg ik direct informatie binnen, vaak m.b.t. diverse levensgebieden. Het hele plaatje. Vanuit helderweten en heldervoelen kan ik deze informatie herleiden tot causale (oorzaak - gevolg) verbanden, betekenis geven en terug communiceren naar de persoon en/of dier in kwestie. Bepaalde inzichten en informatie reiken uiteraard enkel zover tot hetgeen wat iemand (bewust of onbewust) wil laten zien. 

Voor al mijn diensten bestaat de mogelijkheid voor consulten op afstand. Zie Consult op afstand.

logo

Praktijk voor de Toekomst